De commerciële vastgoedmarkt en het coronavirus

 
In korte tijd heeft het coronavirus de wereld in zijn greep gekregen. Naast de persoonlijke impact op mens en samenleving kan het virus mogelijk zijn weerslag krijgen op commercieel vastgoed.
 
Hoe groot die impact uiteindelijk zal worden valt nu nog niet te zeggen en zal afhankelijk zijn van factoren als de duur van de virusperiode en het vertrouwen dat mensen in de economie hebben.
 
In de publicatie Stand van Zaken Commercieel Vastgoed 2020 Stand van Zaken Commercieel Vastgoed 2020 valt te lezen dat de commerciële vastgoedmarkt het afgelopen jaar volledig op stoom was. Als gevolg van alle recente onzekerheden is het afwachten hoe de beleggers- en huurdersmarkt zich ontwikkelt.Het effect van het coronavirus verschilt per sector. Sectoren als de retail en horeca zijn afhankelijk van de consumentenvraag en die is afgenomen. De logistieke sector zal naar verwachting een beperkte impact ondervinden. Mogelijk zijn hier ook kansen. Supermarkten draaien een recordomzet en e-commerce laat eveneens een omzetstijging zien.Om de effecten met zo min mogelijk schade voor partijen te laten verlopen is samenwerking van groot belang. Er is tenslotte geen zichtbare schuldige die kan worden aangewezen. Partijen als de overheid, financiers, beleggers en huurders moeten in gesprek blijven om dit gezamenlijk te dragen.Dit gebeurt al. Inmiddels hebben de ABN Amro, Rabobank, ING, de Volksbank en Triodos besloten dat kleinere ondernemingen die in de kern gezond zijn zes maanden uitstel van aflossing op hun bestaande leningen krijgen. Ook IVBN-leden zullen op maatwerkbasis retailers met zware omzetverliezen tegemoetkomen.Hopelijk blijft de lengte van de onzekere periode beperkt en blijft het vertrouwen tussen partijen behouden.


Kantorenmarkt

De vraag naar kantoorruimte ging in 2016 flink omhoog. Het op de vrije markt gerealiseerde transactievolume lag met 1,16 miljoen m² ver boven het niveau van het jaar ervoor. De grote vraag naar kantoren gaf ook een positieve impuls aan de leegstand. Het direct beschikbare aanbod daalde vorig jaar tot 7,75 miljoen m².
Behalve de goede vraag naar kantoren zorgde ook het grote aantal onttrekkingen van kantoren aan de voorraad voor een daling van het aanbod. Niettemin stond eind 2016 nog 16% van de kantorenvoorraad in ons land te huur of te koop. 

Dat lijkt veel, maar een groot deel van dit aanbod is sterk verouderd en sluit niet goed aan op de vraag. Doordat er in de afgelopen jaren weinig nieuwe kantoren aan de voorraad zijn toegevoegd, dreigt hier en daar een tekort aan goede kantoorruimte te ontstaan. Die situatie doet zich vooral voor in Amsterdam. Hoewel de kantorenmarkt als geheel een positief beeld opleverde, waren er toch gebieden in ons land waar vorig jaar door een daling van de opname of een stijging van de leegstand de verhouding tussen vraag en aanbod verslechterde. Deze situatie deed zich vooral voor in de drie noordelijke provincies en in Zuid-Holland. In Noord-Holland, Utrecht en Noord-Brabant daarentegen was het beeld omgekeerd en trad een verbetering op.

Hoewel de kantorenmarkt als geheel een positief beeld opleverde, waren er toch gebieden in ons land waar vorig jaar door een daling van de opname of een stijging van de leegstand de verhouding tussen vraag en aanbod verslechterde. Deze situatie deed zich vooral voor in de drie noordelijke provincies en in Zuid-Holland. In Noord-Holland, Utrecht en Noord-Brabant daarentegen was het beeld omgekeerd en trad een verbetering op.


Bedrijfsruimte

Bedrijven die actief zijn in de sectoren bouw, handel, industrie en logistiek, hebben het afgelopen jaar een positieve ontwikkeling doorgemaakt; er werden meer bedrijven opgericht en minder faillissementen uitgesproken. Daarnaast nam het ondernemersvertrouwen toe.
De positieve gang van zaken had ook zijn weerslag op de markt voor bedrijfsgebouwen. In 2016 werden meer vierkante meters bedrijfsruimte opgenomen dan het jaar ervoor. Bovendien daalde het beschikbare aanbod van bedrijfsruimten met 10%.
De gemiddelde huurprijs van een vierkante meter bedrijfsruimte was in 2016 het hoogst in Den Haag en Amsterdam, en het laagst in Venlo, Tilburg en Enschede. Uiteraard spelen hierbij naast de locatie ook het bouwjaar en de kwaliteit van de bedrijfsruimte een rol. In Zwolle en Den Haag is de gemiddelde huurprijs van bedrijfsruimte het afgelopen jaar het hardst gestegen. In Tilburg is de gemiddelde huurprijs van bedrijfsruimte het sterkst gedaald. 

 

Winkelruimte

Hoewel de start van 2016 met het omvallen van de V&D niet positief was, kan de Nederlandse winkelmarkt terugkijken op een bevredigend jaar. Dankzij de snelle wederverhuur van een groot aantal voormalige V&D-panden kwam de winkelopname uit op een record van 1,1 miljoen vierkante meter.

De belangrijkste graadmeters lieten in 2016 een duidelijke verbetering zien ten opzichte van het jaar ervoor. Zo nam zowel het aanbod als de leegstand voor het eerst in jaren af en liet ook het aantal faillissementen in de detailhandel een daling zien.  

Winkelleegstand is vooral een lokaal probleem. In grote en in kleine gemeenten is de leegstand per hoofd van de bevolking het kleinst. Oisterwijk en Beverwijk voeren de lijst aan met gemeenten waar per hoofd van de bevolking het winkelaanbod het grootst is. In deze gemeenten staat per inwoner bijna één vierkante meter winkelruimte te huur of te koop.
WvM
© Bregman Bedrijfsmakelaardij 2020  |  Sitemap  |  Privacyverklaring