Privacy Verklaring

U heeft te maken met Bregman Bedrijfsmakelaardij o.g. B.V. Bregman Bedrijfsmakelaardij o.g. B.V. is een NVM-makelaar/taxateur. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegaan. Overal waar in deze verklaring ‘NVM-makelaar’ staat, wordt Bregman Bedrijfsmakelaardij o.g. B.V. bedoeld. In deze verklaring wordt ook uitgelegd welke gegevens aan NVM worden verstrekt en wat NVM met deze gegevens doet. Versie 8 mei 2018.

 

 

1.         Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik?

U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur.

 

Bij bedrijfspanden:

U wilt uw bedrijfspand verkopen, verhuren of laten taxeren en geeft daarbij opdracht aan de NVM-makelaar/taxateur:

-         U wilt uw bedrijfspand verkopen. Zie 11.

-         U wilt uw bedrijfspand verhuren. Zie 12.

-         U wilt een bedrijfspand laten taxeren. Zie 10.

 

U wilt een bedrijfspand kopen of huren en geeft daarbij opdracht aan de NVM-makelaar:

-         U wilt een bedrijfspand kopen. Zie 13.

-         U wilt een bedrijfspand huren. Zie 14.

 

Als u op zoek bent naar een bedrijfspand en u heeft hiervoor niet de NVM-makelaar via een opdracht ingeschakeld dan zijn de volgende situaties mogelijk:

-         U wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod van de NVM-makelaar.
Zie 9.

-         U wilt zelfstandig of met uw eigen makelaar een bedrijfspand voor koop of huur bezichtigen welke via de NVM-makelaar wordt aangeboden. Zie 5.

-         U wilt zelfstandig of met behulp van uw eigen makelaar een bedrijfspand kopen die via de NVM-makelaar wordt aangeboden. Zie 15.

-         U wilt zelfstandig of met behulp van uw eigen makelaar een bedrijfspand huren die via de NVM-makelaar wordt aangeboden. Zie 16.

 

2.         Verwerkingsverantwoordelijke

Voor al deze verwerkingen is Bregman Bedrijfsmakelaardij o.g. B.V. de verwerkingsverantwoordelijke. De contactgegevens zijn:

Bregman Bedrijfsmakelaardij o.g. B.V.

KvK 37069606

Keesomstraat 6A, 1821 BS Alkmaar

bog@bregman.nl

072-515 65 64

 

3.         Gegevensverstrekking aan de NVM

Bij een aantal diensten worden ook gegevens verstrekt aan de NVM. De NVM doet het volgende met deze gegevens:

-         Zorgen dat alle NVM-makelaars een actueel aanbod hebben van bedrijfspanden die c.q. dat via NVM-makelaars worden c.q. wordt aangeboden.

-         Zorgen dat het actuele aanbod geplaatst wordt op funda en andere (huizen)websites.

-         Zorgen voor een database waardoor taxaties en andere waardebepalingen mogelijk zijn en inzichten opgebouwd kunnen worden over de ontwikkelingen in de bedrijfsonroerendgoed markt. De gegevens in deze database worden voor onbepaalde tijd bewaard.

Lees hier wat NVM met de verstrekte gegevens doet.

 

NVM is een verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevens. De contactgegevens zijn:

NVM

KvK 30102683

Postbus 2222, 3430 DC Nieuwegein

cv@nvm.nl

 

NVM heeft een functionaris voor de gegevensverwerking. Deze is bereikbaar via fg@nvm.nl.

 

4.         Wij nemen uw privacy serieus

De NVM-makelaar en de NVM nemen uw privacy erg serieus en zien de regels rondom gegevensbescherming als logische fatsoensnormen. De NVM-makelaar verwerkt uw gegevens zorgvuldig en volgens de voorschriften van de wetgeving. De NVM-makelaar besteedt veel aandacht aan een adequate beveiliging zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Alle NVM-makelaars investeren continu in het bieden van goede dienstverlening. Een onderdeel hiervan is het NVM-brede privacyprogramma. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met de NVM-makelaar.

 

5.         Inkijken, wijzigen of verwijderen van gegevens

Wilt u weten welke gegevens de NVM-makelaar van u heeft, stuur dan per brief of e-mail uw verzoek naar de makelaar.

NVM verwerkt geen namen of andere direct identificerende gegevens. Als u wilt weten welke gegevens NVM verwerkt, neem dan ook contact op met de NVM-makelaar die vervolgens zorgt dat u geïnformeerd wordt.

Ook als u de gegevens wilt wijzigen of verwijderen, stuur dan een gemotiveerde brief of e-mail naar de NVM-makelaar. Uw verzoek zal zo snel mogelijk worden ingewilligd, tenzij de wet verplicht om de gegevens te bewaren of als er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen wijziging of verwijdering verzetten.

 

6.         Hoe kunt u een klacht indienen?

Als u vragen heeft of als u een klacht heeft over het gegevensgebruik van de NVM-makelaar, neem dan eerst contact op met de NVM-makelaar. Mocht u er met de NVM-makelaar niet uitkomen, dan kunt contact opnemen met de klachtencoördinator van de NVM via: secretariaatCL@nvm.nl. In die situatie zal ook de NVM Functionaris voor de Gegevensverwerking zich over de klacht buigen. U heeft daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

7.         Hoe lang bewaart de NVM-makelaar de gegevens?

De NVM-makelaar bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk. Een aantal gegevens bewaart de NVM-makelaar echter langdurig:

-         Een aantal gegevens van de dienstverlening bewaart de NVM-makelaar 20 jaar, omdat de NVM-makelaar gedurende deze periode aansprakelijk kan worden gesteld voor beroepsfouten.

-         De bewijslast dat de NVM-makelaar de verplichte toets in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft uitgevoerd, bewaart de NVM-makelaar 5 jaar.

 

 

8.         U wilt een bedrijfspand bezichtigen die c.q. dat via de NVM-makelaar wordt aangeboden

In dit contact maakt de NVM-makelaar bezichtigingsafspraken, geeft de NVM-makelaar u een goed beeld van het bedrijfspand en legt de NVM-makelaar vast wat uw mening is van dit pand. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

 

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij NVM-makelaar

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

a

1 jaar

Datum van bezichtiging en uw mening over het bedrijfspand.

a

1 jaar

Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt.

a

1 jaar

 

 

Ontvangers van gegevens

a

Verkoper of verhuurder van pand

 

9.         U wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod door de NVM-makelaar

Het doel van dit contact is dat de NVM-makelaar u op de hoogte brengt van mogelijk voor u interessante bedrijfspanden. Dit gebeurt tot het moment dat u aangeeft geen behoefte meer te hebben aan deze service. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

 

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij NVM-makelaar

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

geen

Tot intrekking van toestemming

Het zoekprofiel waarin uw wensen zijn opgenomen. Op basis van het zoekprofiel kan een aanbod worden samengesteld.

geen

Tot intrekking van toestemming

Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt.

geen

Tot intrekking van toestemming

 

10.        U wilt een taxatie van een bedrijfspand laten uitvoeren en u heeft hiervoor de NVM-makelaar/taxateur ingeschakeld

Het doel van dit contact is dat de NVM-makelaar/taxateur voor uw bedrijfspand een taxatie uitvoert. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

 

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij NVM-makelaar

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

a

20 jaar

Gegevens van uw bedrijfspand om de waarde te bepalen.

a

20 jaar

Overige informatie die u aan uw NVM-makelaar/taxateur verstrekt.

geen

20 jaar

 

 

Ontvangers van gegevens

a

Validatie instituut op taxaties.

 


11.        U verkoopt uw bedrijfspand en u heeft hiervoor de NVM-makelaar ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw bedrijfspand, inzicht te krijgen in de waarde van en belangstelling voor uw pand, belangstellenden rond te leiden en namens u te onderhandelen en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

 

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij NVM-makelaar

Uw naam, bedrijfsnaam, adres en overige contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

b

20 jaar

De reden van verkoop.

geen

3 jaar

De datum van aanmelding van het pand en de periode dat het pand te koop staat of heeft gestaan.

a

20 jaar

De omschrijving en kenmerken van het pand zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, foto’s en video’s van het pand.

 

Indien met de NVM-makelaar is afgesproken worden bovenstaande gegevens bekend gemaakt op funda, andere vastgoed websites en op de website van de NVM-makelaar. Dit gebeurt voor promotie van uw bedrijfspand en worden daar tot maximaal 1 jaar na de transactie getoond.

a

20 jaar

De reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht.

geen

3 jaar

Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hierbij worden ook de identiteiten van de uiteindelijk (Ultimate Beneficial Owners) vastgesteld en vastgelegd.

c

5 jaar

Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling.

b

20 jaar

Wanneer het pand is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum.

a

20 jaar

Overige informatie die u aan uw NVM-makelaar verstrekt.

geen

3 jaar

 

 

Ontvangers van gegevens

a

NVM (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)

b

Notaris, koper, aankoopmakelaar

c

FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

 


12.        U verhuurt uw bedrijfspand en u heeft hiervoor de NVM-makelaar ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw bedrijfspand, belangstellenden rond te leiden, inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid van de potentiële huurder en voor u een goede huurovereenkomst op te stellen. Daarbij stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

 

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij NVM-makelaar

Uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

a

20 jaar

De reden van verhuur.

geen

3 jaar

De omschrijving en kenmerken van de woning zoals de huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en foto’s en video’s van het object.

In overleg met u worden deze gegevens ook op geselecteerde huizenwebsites geplaatst voor promotie van het object.

geen

20 jaar

De eisen die u stelt aan de huurder.

a

20 jaar

Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde.

a

20 jaar

Overige informatie die u aan uw NVM-makelaar verstrekt.

geen

3 jaar

 

 

Ontvangers van gegevens

a

Huurder

 

13.        U bent op zoek naar een bedrijfspand om aan te kopen en u heeft hiervoor de NVM-makelaar ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u een voor u een passend bedrijfspand te vinden, namens u de onderhandelingen uit te voeren en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

 

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij NVM-makelaar

Uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

c

20 jaar

Het zoekprofiel waarin uw huisvestingswensen zijn opgenomen.

geen

3 jaar

Gegevens over uw huidige huisvesting zoals de koop- en huurprijs. De reden van koop.

geen

3 jaar

Uw eisen aan de huisvesting.

c

3 jaar

Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw financieringsmogelijkheden.

geen

3 jaar

Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hierbij worden de identiteiten van de uiteindelijk (Ultimate Beneficial Owners) vastgesteld en vastgelegd.

b

5 jaar

Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde. Deze gegevens worden ook aan de verkopende makelaar en de notaris verstrekt.

d

20 jaar

Wanneer het bedrijfspand is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum.

geen

20 jaar

Overige informatie die u aan uw NVM-makelaar verstrekt.

geen

3 jaar

 

 

Ontvangers van gegevens

a

NVM (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)

b

FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

c

Verkoper en verkoopmakelaar

d

Notaris, verkoper, verkoopmakelaar

 

14.        U bent op zoek naar een huurpand (bedrijfspand) en u heeft hiervoor de NVM-makelaar ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u een geschikt bedrijfspand te vinden met een passend huurcontract. Daarbij stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

 

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij NVM-makelaar

Uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

a

20 jaar

Het zoekprofiel waarin uw huisvestingswensen zijn opgenomen.

geen

3 jaar

Gegevens over uw huidige huisvesting zoals de koop- en huurprijs.

geen

3 jaar

Uw eisen aan de huisvesting.

a

3 jaar

Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een huurprijs te betalen.

geen

3 jaar

Gegevens die nodig zijn als de verhuurder een huurderstoets (NVM Businesstoets) eist. Deze toets is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder.

a

3 jaar

Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde.

a

20 jaar

Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt.

geen

3 jaar

 

 

Ontvangers van gegevens

a

Verhuurder

 


15.        U wilt een bedrijfspand kopen die via de NVM-makelaar wordt aangeboden

U wilt een bedrijfspand kopen die via de NVM-makelaar wordt aangeboden. Voor dit contact staat de NVM-makelaar met u en eventueel uw makelaar in contact in verband met het biedingsproces. Daarna voert de NVM-makelaar de voorbereidende activiteiten uit voor het koopcontract en de overdracht. In dit contact stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

 

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij NVM-makelaar

Uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

b

20 jaar

Uw mening over het aangeboden pand.

b

3 jaar

Gegevens over de biedingen.

b

3 jaar

Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hierbij worden de identiteiten van de uiteindelijk (Ultimate Beneficial Owners) vastgesteld en vastgelegd.

d

5 jaar

Indien met de verkoper afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een koopprijs te betalen of aan andere eisen van de verkoper te voldoen. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verkoper.

b

3 jaar

Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde.

c

20 jaar

Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum en ook postcode (1234AB) van het vorig huisvestingsadres van de koper.

a

3 jaar

Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt.

b

3 jaar

 

 

Ontvangers van gegevens

a

NVM (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)

b

Verkoper

c

Notaris, koper, aankoopmakelaar

d

FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

 


16.        U wilt een bedrijfspand huren die via de NVM-makelaar wordt aangeboden

U wilt een bedrijfspand huren die via de NVM-makelaar wordt aangeboden. Het doel van dit contact is om vast te stellen of u aan de eisen van de verhuurder voldoet en om namens de verhuurder het huurcontract voor te bereiden. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

 

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij NVM-makelaar

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

a

20 jaar

Uw eisen aan de huisvesting.

a

3 jaar

Gegevens om vast te stellen dat u aan de eisen van de verhuurder voldoet. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder. Deze vaststelling kan bijvoorbeeld door de NVM Businesstoets.

a

5 jaar

Gegevens die nodig zijn als een toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hierbij worden de identiteiten van de uiteindelijk (Ultimate Beneficial Owners) vastgesteld en vastgelegd.

b

5 jaar

Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde.

a

20 jaar

Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt.

a

3 jaar

 

 

Ontvangers van gegevens

Rol

a

Verhuurder

Verantwoordelijke

b

FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

Verantwoordelijke

 

17.        Gegevensgebruik door de NVM

De NVM-makelaar verstrekt via een koppeling bepaalde gegevens aan de NVM. NVM is voor de ontvangen gegevens de verwerkersverantwoordelijke. De NVM doet het volgende met deze gegevens:

  1. Zorgen dat alle NVM-makelaars een actueel aanbod hebben van bedrijfspanden die c.q. dat via NVM-makelaars worden c.q. wordt aangeboden.
  2. Zorgen dat het actuele aanbod geplaatst wordt op funda en andere (huizen)websites.
  3. Zorgen voor een database waardoor taxaties en andere waardebepalingen mogelijk zijn en inzichten opgebouwd kunnen worden over de ontwikkelingen in de bedrijfsonroerendgoed markt.

 

A          Actueel aanbod bedrijfspanden bij NVM-makelaars

Als u een bedrijfspand via een NVM-makelaar wilt verkopen worden de volgende gegevens bekend gemaakt bij andere NVM-makelaars:

-         Het adres van het bedrijfspand, de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object.

-         Datum dat het object op de markt komt, datum dat het object van de markt wordt gehaald. Verkoop onder voorbehoud, verkoopdatum en transactieprijs.

Deze gegevens worden door NVM-makelaars gebruikt voor de dienstverlening aan hun klanten (zoekers naar een bedrijfspand).

Deze gegevens worden onbeperkt bewaard in verband met de database met historisch aanbod, zie onder C.

 

 

B          Actueel aanbod bedrijfspanden op websites, waaronder funda

Als u een bedrijfspand via een NVM-makelaar wilt verkopen worden na overleg met u ook gegevens bekend gemaakt bij funda en andere websites. Het gaat dan om de volgende gegevens:

-         Het adres van het bedrijfspand, de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object.

-         Datum dat het object op de markt komt, verkoopdatum.

Met deze gegevens wordt uw object onder de aandacht gebracht bij professionele partijen en/of derden die zelf zoeken via websites. U geeft via uw NVM-makelaar toestemming om dit al dan niet te doen.

Deze gegevens kunnen maximaal één jaar na de verkoopdatum c.q. de datum dat een bedrijfspand van de markt wordt gehaald nog zichtbaar zijn op deze websites.

 

C          Database met historisch aanbod

Van alle bedrijfspanden die via een NVM-makelaar worden verkocht, worden de volgende gegevens in de NVM-database vastgelegd:

-         Het adres van het bedrijfspand, de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object.

-         Datum dat het object op de markt komt, datum dat het object van de markt wordt gehaald. Verkoop onder voorbehoud, verkoopdatum en transactieprijs.

-         De postcode (1234AB) van het vorige adres van de koper.

De hiervoor genoemde gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard.

 

Met de hiervoor genoemde gegevens maakt NVM analyses van de markt mogelijk. De NVM verstrekt deze gegevens aan geselecteerde derden, namelijk:

-         Taxateurs, voor het doen van taxaties en andere waardebepalingen.

-         Validatie-instituten, voor het controleren van taxatierapporten.

-         Gemeenten, voor het vaststellen van WOZ-waardes.

-         Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, voor onderzoek naar de markt.

-         Universiteiten, voor onderzoeksdoeleinden.

-         NVM-makelaars in het kader van dienstverlening aan hun klanten.

-         Niet NVM-makelaars, banken, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties, voor onderzoeksdoeleinden (bijv. de behoefte in een bepaalde regio).

Deze partijen hebben uitsluitend toegang tot gegevens voor de genoemde doelen en waar mogelijk worden gegevens alleen op geaggregeerd niveau verstrekt.

 

18.        Inkijken, wijzigen of verwijderen van gegevens

Wilt u de bij NVM verwerkte gegevens inkijken, wijzigen of verwijderen neem dan contact op met de NVM-makelaar die de verkoop van het bedrijfspand heeft begeleid.

 

© Bregman Bedrijfsmakelaardij 2019  |  Sitemap  |  Privacyverklaring